Iniciatíva Odstráňme bariéry

Pomôžte nám a podpíšte sa pod týmto textom, ďakujeme.

Cieľom našej iniciatívy je pomôcť osobám so zdravotným znevýhodnením žiť nezávislým spôsobom života a plne sa podieľať na všetkých hodnotách našej spoločnosti.

Preto v prvom kroku žiadame a obraciame sa na samosprávy, poslancov a poslankyne zastupiteľstiev, vedenia úradov, ktoré sú prvým kontaktným miestom pre nás všetkých. Touto výzvou ich chceme požiadať, aby debarierizovali priestory mestských a obecných úradov a zároveň vytvárali v mestách a obciach verejný priestor prístupný pre všetkých bez rozdielu a snažili sa o šírenie dôležitých informácií v oblasti problematiky ľudí so zdravotným znevýhodnením.

 

Je to o rešpekte…

Je to o pomoci…

Je to o ohľaduplnosti…

Je to o všímavosti…

Naša spoločnosť prešľapuje v mnohých oblastiach na mieste a niekedy sa zdá, že zabúdame na našu základnú vlastnosť - a tou by mala byť ľudskosť. Budovať spoločnosť, ktorá rešpektuje a aktívne pomáha pri problémoch menšín a tou sú aj ľudia so zdravotným znevýhodnením.

Budovy, chodníky, detské ihriská, mestská doprava, vlakové a autobusové stanice, celý verejný priestor - by mal byť prístupný všetkým bez rozdielu.

Skúste si na chvíľu zavrieť oči, posadiť sa na invalidný vozík, zobrať do ruky barle či tlačiť pred sebou detský kočík. Zrazu sa pre vás verejný priestor stáva iný. To, čo by ste inak zvládli bez problémov, sa mení na neprekonateľnú bariéru.

Našou iniciatívou "Odstráňme bariéry" by sme chceli upriamiť pozornosť spoločnosti nielen na potrebu budovania bezbariérového verejného priestoru, ale aj na postavenie osôb so zdravotným znevýhodnením alebo iným mobilným zaťažením.

 

Ďalšie ciele iniciatívy:

  • zmenou zákonov zlepšovať situáciu zdravotne znevýhodnených ľudí,

  • upozorňovať na dôležitosť dodržiavania medzinárodných a vnútroštátnych právnych predpisov,

  • vytvárať lepšie podmienky pre osobný, pracovný, verejný a kultúrny život,

  • zvýšiť citlivosť ľudí na bariéry a verejne odmietnuť bariéry v spoločnosti.


Podporte našu iniciatívu svojím podpisom.